Vil du presentere ditt prosjekt på konferansen «The Porous City»?
29.08.2007 by Atle Barcley

Fredag 14. og lørdag 15. september arrangerer Atelier Nord en konferanse om kunst i byrom som særlig problematiserer forholdet mellom det offentlige og det private. Konferansen har tittelen «The Porous City: Art claiming the urban void» og arrangeres på Fabrikken, Nedregate 7, Oslo.

Under konferansen skal det være et åpent forum. Vi inviterer kunstnere til å presentere prosjekter som tematiserer offentlig rom eller foregår i offentlig rom.

Hvis du er interessert må du skrive til urban_interface@anart.no innen onsdag 5. september. Dette må være med:
- en kortfattet prosjektbeskrivelse (skriv denne på engelsk)
- ditt navn og kontaktinformasjon
- hvilke teknisk utstyr du trenger for presentasjonen

Presentasjonene må foregå på engelsk. Hvis det blir stor pågang vil ikke alle få anledning til å delta. Vi bekrefter at du skal presentere senest fredag 7. september. Spørsmål kan rettes til urban_interface@anart.no eller på 23060880.

Konferansen er knyttet til utstillingen urban interface | oslo som er i bydelene Grünerløkka, Tøyen og Grønland fra 14. september til 7. oktober.

Leave a Reply